Zgoda na wymianę okien – kiedy musisz ją uzyskać?

Wymiana okien w domu wymaga czasem odpowiedniego pozwolenia. Kiedy jest ono konieczne? Sprawdź, kiedy musisz postarać się o zgodę na remont lub przeprowadzenie robót budowlanych. 

 

Pozwolenie na wymianę okien 

Jeśli planujesz remont z wymianą okien włącznie, powinieneś wiedzieć, w jakiej sytuacji konieczne jest postaranie się o zezwolenie na przeprowadzenie tego typu prac w domu. Okazuje się bowiem, że w niektórych przypadkach musisz uzyskać stosowną zgodę właściwego Starosty Powiatowego.

Przytoczmy na początek Ustawę Prawo Budowlane (art. 29 ust. 4 pkt 3):

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym
mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: […]

2) remoncie:

  1. a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
    – budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
    – budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę
    – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych”.

Ustawa ta jasno określa, że w przypadku remontu zgoda nie jest potrzebna. Tylko co to oznacza? 

Remontem nazywamy drobne prace, które nie wymagają zastosowania materiałów budowlanych użytych podczas budowy obiektu. Odtwarza on zatem stan pierwotny domu i nie stanowi robót budowlanych

Aby więc zrozumieć, kiedy zgoda na wymianę okien jest potrzebna, a kiedy nie, przyjrzyjmy się możliwym scenariuszom. 

 

Wymiana okien na okna tej samej wielkości 

Najprostszą opcją jest wymiana okien na takie, które są tej samej wielkości i o tym samym kształcie. Nie musimy wtedy ingerować w konstrukcję budynku, powiększając lub zmniejszając otwory okienne. Takie czynności możemy więc nazwać remontem i nie ma potrzeby uzyskiwać na nie żadnych zgód. 

 

Wymiana okien na okna większe lub mniejsze

Inna sytuacja jest wtedy, gdy nowe okna mają być większe lub mniejsze od starych. Wiąże się to bowiem z koniecznością poszerzenia lub zabudowania otworów okiennych i oznacza roboty budowlane. Konieczne jest uzyskanie na nie pozwolenia. 

Podobnie jest w przypadku, jeśli chcemy w domu wybić nowe otwory okienne

 

Wymiana okien w mieszkaniu

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2013 r., sygn. akt: III CZP 65/13 wymiana okien w mieszkaniu to czynność, która zależy od właściciela danego lokalu. Jeśli chce zmienić okna z drewnianych na plastikowe lub po prostu wymienić je na nowszy model, ma do tego prawo. 

Ale uwaga – podobnie jak w domu ingerencja w rozmiar otworu okiennego wymaga uzyskania zgody. W tym przypadku – od wspólnoty mieszkaniowej

 

Wymiana okien w budynku zabytkowym  

Ostatnia możliwość to wymiana okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Tutaj sprawa jest prosta: każda praca remontowa lub budowlana musi zostać zgłoszona do właściwych organów i konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę plus potrzebna jest też zgoda właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Bez takiej zgody, jeśli rozpoczniemy remont lub roboty budowlane, będziemy podlegać przepisom karnym